Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van

B&B De Ark  

Eibergseweg 32

7161 AL NEEDE

1.2 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.

1.3 De beheerders kunnen zich laten vervangen.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met het aangaan van een huurovereenkomst.

1.5 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.

1.6 Bij overtreding van de algemene voorwaarden of bij ongepast gedrag kunnen de beheerders, gasten met onmiddellijke ingang, de toegang tot B&B De Ark weigeren zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.7 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil

tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

2. Tarieven

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting.

2.2 De tarieven van de zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

2.3 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3. Reservering en bevestiging

3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B De Ark een bevestiging. Daarna is de reservering definitief.

4. Betaling

Betaling van de overnachtingskosten dienen contant of per PIN voor het uitchecken te worden voldaan in de B&B.

5. Annulering

5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen B&B reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden. Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de beheerder.

5.2 Bij annulering binnen 7 dagen voor de ingangsdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

5.3 Bij niet op komen dagen (no show) of bij een annulering op de dag van aankomst wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

5.4 Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in B&B Van Ark zijn voor rekening van de gasten.

6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B.

6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.

6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

6.5 Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gasten in rekening gebracht